Toimintaterapia

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja toimintaterapeutti on terapeuttisen toiminnan asiantuntija. Toimintaterapiassa ajatellaan ihmisen voivan vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valinnoillaan ja toiminnallaan. 

Toimintaterapeuttisella arvioinnilla otetaan kantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyyn. Menetelminä ovat strukturoidut ja standardoidut testit, asiakkaan toiminnan havainnointi, kotikäynti ja haastattelu. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan toiminnallisuutta päivittäisessä elämässä; itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä suoriutumista, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan toimintaa ja leikkimistä sekä lepoa. Toiminnallisuus on ihmisen, hänen toimintansa ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. 

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan laillistettu ammattilainen, joka keskittyy ihmisen toiminnallisuuden ja osallistumisen vahvistamiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa valitaan tarkoituksenmukaiset toiminnat sekä sovelletaan niitä ja ympäristöä kuntoutumisen edistämiseksi.  Toimintaterapeutti arvioi asiakkaan apuväline- ja ortoositarvetta sekä hankkii tai valmistaa sellaiset asiakkaalle. 

Toimintaterapeutti työskentelee yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä hänen kuntoutumiseensa liittyvien muiden asiantuntijoiden kanssa. Toimintaterapia on yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa kuntoutusta osastojakson aikana tai polikliinisesti. 

Lääkäri tekee pyynnön/lähetteen toimintaterapiaan TOI -näkymälle. Perusterveydenhuollosta pyynnön/ lähetteen voivat tehdä myös muut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Toimintaterapeutti kirjaa palautteen arvioinnista ja terapian toteutumisesta TOI -näkymälle.

Vastuuhenkilö

vastuuyksikköjohtaja Virpi Tuomi

 


Toimintaterapiayksikkö

Käyntiosoite
TA-talo
Björkenheimin puistotie
60220 Seinäjoki
Kartta TA-talo (pdf) (181.7 KB)

Puhelinnumero
06 415 4637


Käyntiosoite
Y-talo
Koskenalantie 18
60220 Seinäjoki
Kartta Y Fysio- ja toimintaterapia (pdf) (119.2 KB)

Puhelinnumero
06 415 4939