Fysiatria

Fysiatrian poliklinikalla toteutuvat tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnosointi, hoidon ja polikliinisen kuntoutuksen käynnistäminen.

Moniammatillisessa tiimissä ovat käytettävissä lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, musiikkiterapeutti ja jalkaterapeutti.

Fysiatrian poliklinikalle pääsee lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityislääkärin vastaanotolta.

Sairaalan sisäiset konsultaatiopyynnöt tehdään:

 • lääkäreille FYSI-näkymälle
 • fysioterapeuteille FT-näkymälle

Lähettämisen kriteerit

 1. Potilaalla on pitkittynyt toiminta- ja/tai työkykyä rajoittava tule-oire, joka vaatii diagnostiikan ja/tai kuntoutuksen osalta erikoissairaanhoidon lisäselvittelyitä ja joka lähettävän lääkärin tutkimuksen perusteella on ensisijaisesti konservatiivisesti hoidettavissa ja kuntoutettavissa.
 2. Potilaan pitkittyneen tule-oireen osalta perusterveydenhuollon fysioterapian ja muun käytettävissä olevan kuntoutuksen keinoja on jo toteutettu toiminta- ja työkyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työikäisillä työterveyshuollon toimenpiteet työkyvyn ja ammatillisen kuntoutuksen arvioimiseksi ja tukemiseksi ovat tärkeitä.

 3. Muiden erikoisalojen potilaiden kohdalla on aina arvioitava, onko perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluita (perustutkimukset sekä lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen) jo riittävällä tavalla hyödynnetty.

 4. Hoitovastuu säilyy lähettävällä taholla.

Lähetteen sisältö

   1. Esitiedot

   • ammatti ja työ
   • aikaisemmat tule-sairaudet ja mahdolliset leikkaukset
   • aikaisemmat kuntoutustoimenpiteet
   • muut sairaudet
   • mahdollinen sairausloma ja sen kesto

   2. Nykytila

   • oireiden alku ja kehitys
   • oireiden kuvaus ja sijainti, kivun säteily
   • toimintakyvyn kuvaus
   • kliininen tutkimus (status)

   3. Tehdyt tutkimukset (rtg, lab)

   4. Annetut hoidot ja niiden vaikutus
      (lääkehoito, fysioterapia, työolosuhteisiin vaikuttaminen jne)

   5. Ongelma, lähettämisen syy

Vastuuhenkilöt

osastonylilääkäri Kirsi Kytölä

osastonhoitaja Virpi Tuomi


Fysiatrian poliklinikka

Postiosoite
Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki


Käyntiosoite
Björkenheimin puistotie
60220 Seinäjoki
Kartta TA-talo (pdf) (181.7 KB)Puhelinnumero
06 415 4637

Faksi
06 415 4649