Kivun hoito

Kipupoliklinikalla hoidetaan kohtalaisesta tai vaikeasta pitkäaikaisesta kivusta kärsiviä potilaita (ei syöpäkipu) silloin kun kivun syy on selvitelty eri erikoisaloilla ja mahdolliset syyn mukaiset hoidot annettu, mutta kipu on jäänyt.

Moniammatilliseen hoitotiimiin kuuluvat harkinnan mukaan lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa hoito toteutetaan yhteistyönä muiden erikoisalojen kanssa (mm. fysiatria, psykiatria, päihdepsykiatria, neurologia, neurokirurgia).

Sairaalan sisäiset konsultaatiopyynnöt tehdään KUN-näkymälle.

Lähettämisen kriteerit

 • Kun kiputilan syy on selvillä ja kipu on kohtalainen tai vaikea ja siihen liittyy toimintakyvyn alenema perusterveydenhuollon asianmukaisista hoitoyrityksistä huolimatta tai kun kipu jatkuu tavanomaista kauemmin ja kovempana sairauden tai vamman normaaliin toipumiseen verrattuna.
    1. Neuropaattinen kipu (päänsärky, neuralgia tai kipu joka liittyy neurologiseen sairauteen ohjataan neurologialle). 
    2. Vahvan opioidin aloitusharkinta muussa kuin syöpään liittyvässä kivussa.
    3. Selkäydinstimulaattorihoidon harkinta: lähete kipupoliklinikalle tai neurokirurgian poliklinikalle (mikäli muut hoidot kattavasti käyty läpi ja psykologinen arvio tehty).
    4. Kiputilan hoito edellyttää usean erikoisalan yhteistyötä.
 • Erityisesti nuoret aikuiset, joilla työkykyä heikentävä kiputila aiheuttaa syrjäytymisvaaraan työelämästä.
 • Kipupkl:lle lähetettävällä potilaalla tulee olla hoitovastuullinen taho mikä on kirjattuna lähetteeseen. Hoitovastuu (ml. säännöllisten lääkkeiden uusinta) potilaasta säilyy pääasiassa lähettävällä lääkärillä ja/tai perusterveydenhuollossa ja/tai työterveyshuollossa.          

 • Vieroitushoidossa olevasta päihderiippuvuudesta kärsivän potilaan kohdalla voidaan harkinnan mukaan toteuttaa ns. konsultaatiokäynti sairaanhoitajalla ja lääkärillä, mutta pidempikestoinen hoidon suunnittelu on mahdollista vasta kun vieroitushoito on toteutunut. Tämä koskee myös ei-syöpäpotilaan suuriannoksista opioidihoitoa.

 • Kipupkl:n lääkärille voi tehdä paperikonsultaation (esim. lääkitysongelmissa)

 • Akuuteissa tilanteissa kivunhoito toteutuu päivystävien yksiköiden kautta.

 • Kipukuntoutusjaksot  

Lähetteen sisältö

  1. Esitiedot

    • aikaisemmat sairaudet ja leikkaukset
    • ammatti ja työ
    • mahdollinen sairausloma ja sen kesto
    • lääkitys

   2. Nykytila

    • oireiden alku ja kehitys
    • oireiden kuvaus ja sijainti
    • toimintakyvyn kuvaus
    • kliininen tutkimus (status)

   3. Tehdyt tutkimukset (rtg, lab)

   4. Annetut hoidot ja niiden vaikutus

    • lääkehoito: lääke, annos, hoidon kesto, vaikutus
    • fysioterapia, toimenpiteet jne.

   5. Ongelma, lähettämisen syy


Vastuuhenkilöt

erikoislääkäri Hannele Korppi-Tommola

osastonhoitaja Tuomi Virpi


Kipupoliklinikka

Postiosoite
Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki


Käyntiosoite
Björkenheimin puistotie
60220 Seinäjoki
Kartta TA-talo (pdf) (181.7 KB)


Puhelinnumero
06 415 4637

Faksi
06 415 4649