Kuntoutusosasto

Seinäjoen keskussairaalassa erikoissairaanhoidon osastokuntoutusta on toteutettu vuodesta 1972 alkaen.

Erikoissairaanhoidon akuutin/subakuutin vaiheen lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö

Monialaiseen kuntoutukseen erikoistunut yksikkö, joka tuottaa palveluita silloin kun kyseessä sairaus tai vammautuminen, jossa todetaan:

  • Intensiivisen ja monialaisen kuntoutuksen tarve osasto-olosuhteissa
  • Eri erikoisalojen konsultaation tarve
  • Kuntoutuminen on odotettavissa ja ajoitus voidaan osoittaa oikeaksi: tavoitteellisuus osoitettavissa
  • Kuntoutuja kykenee päivittäisiin terapioihin, kuntoutuksen intensiivisyys toteutettavissa
  • Edellytyksenä toiminnan suunnitelmallisuus, johon lähettävä taho, kuntoutuja ja tämän läheiset osallistuvat
  • Työnjako selkeä: lähettävä taho, kuntoutuja, tiimin jäsenet, jatkohoitotaho, kolmas sektori, jne.
  • Toiminta perustuu tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito- suosituksiin 

Vastuuhenkilöt

vs. osastonylilääkäri Hilkka Valli

osastonhoitaja Reetta Syri

KUNOS kuntosali
KUNOS päiväsali
KUNOS potilashuone


Kuntoutusosasto

Osoite
Koskenalantie 18
60220 Seinäjoki

Kartta Y Kuntoutusosasto (pdf) (119.6 KB)

Puhelinnumero
06 415 8704

Faksi
06 415 8709