Työlääketiede

Palvelut

Työlääketieteen poliklinikka tutkii ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia. Erityisosaamistamme on selvittää sairastumiseen tai oireisiin liittyvät työperäiset altisteet sekä arvioida niiden merkitystä sairauden synnyssä. Tutkimuspotilaat tulevat Etelä-Pohjanmaan, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueelta (maksusitoumusta ei tarvita). Tutkimuksiin tarvittavat erikoisalojen tutkimukset (esim. ihosairaudet, keuhkosairaudet, korva-, nenä- ja kurkkutaudit) toteutetaan useimmiten Seinäjoen keskussairaalassa. Käytettävissämme ovat myös Työterveyslaitoksen asiantuntijat ja diagnostiset tutkimukset.

Miten palveluja saa?

  • Sairaalan ulkopuolelta työterveyslääkärin, terveyskeskuslääkärin, yksityislääkärin tai sairaalalääkärin lähetteellä
  • Seinäjoen keskussairaalan sisäiset konsultaatiopyynnöt tehdään TYÖL-lehdelle

Ohje lähetteen laatimisesta ammattitautitutkimuksiin

Yleistä ammattitaudeista ja työperäisistä sairauksista

Ammattitaudit ovat työperäisiä sairauksia, jotka määritellään ammattitautilain ja ammattitautiasetuksen perusteella. Ammattitaudeissa sairauden pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä tai työympäristössä esiintyvä fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Muita työhön liittyviä tai työperäisiä sairauksia ovat sairaudet, joiden syntymiseen tai pahenemiseen jokin työssä tai työympäristössä oleva tekijä on ollut myötävaikuttamassa. Mahdollisimman nopeasti alkavat ja etenevät tutkimukset ovat tärkeitä, jotta voidaan välttyä oireiden vaikeutumiselta tai kroonistumiselta sekä ehkäistä näistä aiheutuvaa työkyvyttömyyttä. Ammattitauteja voivat olla esim. allerginen astma ja nuha, erilaiset pölykeuhkosairaudet (mm. asbestialtistumiseen liittyvät), ihottumat, keskushermoston myrkytykset (mm. liuotinaivosairaus) ja tärinästä johtuva valkosormisuus eli tärinätauti. Tavallisimmat ammattitaudit (esim. ärsytyskosketusihottumat, meluvammat ja rasitussairaudet kuten epikondyliitti ja rannekanavaoireyhtymä) voidaan tutkia ja todeta työterveyshuollossa, perusterveydenhuollossa, yksityissektorilla tai sairaaloiden poliklinikoilla. Työlääketieteen poliklinikalle kannattaa ohjata kaikki monimutkaisemmat ja/tai erikoissairaanhoidon tutkimuksia vaativat ammattitauti- ja työperäisen sairauden epäilyt.

Miksi ammattitautien tunnistaminen on tärkeää?

  • Työntekijä voi jatkaa työssään oireettomana tai vähäisin oirein altistumista vähentämällä/poistamalla tai muilla työjärjestelyillä ja hoidoilla.
  • Työntekijä voi jatkaa työelämässä toisessa työtehtävässä tai ammatissa ammatillisen kuntoutuksen turvin.
  • Oleellista on myös saman työpaikan muiden työntekijöiden altistumisen vähentäminen ja estäminen. Tiedon karttuminen työperäisten sairauksien ehkäisystä hyödyttää kaikkia työpaikkoja.

Vastuuhenkilöt

osastonylilääkäri Nina Ilmaniemi

osastonhoitaja Virpi Tuomi

Linkit

Työterveyslaitos

Aluehallintovirasto

Työsuojeluhallinto


Työlääketieteen poliklinikka

Postiosoite
TA-talo
Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki


Käyntiosoite
Björkenheimin puistotie
60220 Seinäjoki
Kartta TA-talo (pdf) (181.7 KB)


Puhelinnumero
06 415 4637

Faksi
06 415 4649

Sähköpostiosoite
nina.ilmaniemi@epshp.fi
nina.prinkkila-hoisko@epshp.fi