Neurologian toimintayksikkö

Neurologian toimintayksikkö tarjoaa asiakaslähtöisesti moniammattilliseen osaamiseen perustuvia erikoissairaanhoidon palveluja sairauksien ehkäisyssä, diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Neurologian toimintayksikön missio on moniammatillista erityisosaamista potilaan parhaaksi. Visio on hyvästä parhaaksi; aktiivisin alussa, suunnitelmallisin seurannassa, kannustavin kuntoutuksessa.

Neurologian toimintayksikössä on 26 vuodepaikkaa neurologian ja hematologian akuuttiosastolla jakautuen niin, että 16 paikkaa on varattu akuuttineurologiaan, ja sisätautien hematologisia paikkoja on 10.

Neurologian toimintayksikössä toimii lähetepoliklinikka. Työskentely poliklinikalla perustuu lääkäri-hoitaja työpari työskentelyyn. Poliklinikalla toimii myös neurologisten sairauksien kuntoutusohjaaja ja asiantuntijasairaanhoitaja.

Neurologian toimintayksikössä toimii myös hengityshalvausyksikkö ja sen ohjausvastuuseen kuuluvat sairaanhoitopiirin alueella asuvat hengityshalvausstatuksen omaavat aikuiset. 

Neurologian toimintayksikön henkilökunnalla on laaja-alainen tietämys ja osaaminen sairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Henkilökunnan aktiivinen jatko- ja täydennyskoulutus on toimintayksikön yksi keskeisistä menestystekijöistä.


Toimintayksikköjohtaja

ylilääkäri Keijo Koivisto

Osastonhoitaja / Neurologian pkl / Hengityshalvausyksikkö

Taina Olenius

Osastonhoitaja / Neurologian ja hematologian osasto A42

Marja-Leena Markus


Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Neurologian ja hematologian osasto A42
06 415 4538 

Neurologian poliklinikka

Sairaanhoitajien puhelinaika klo. 8.30 - 11.00
06 415 5318

Ajanvaraus puhelinaika klo. 9.00 - 11.00
06 415 4588

Hengityshalvausyksikkö
06 415 5360

Faksi

Neurologian ja hematologian osasto A42
06 415 4247

Neurologian poliklinikka
06 415 4297