Sisätautien toimintayksikkö

Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka ja dialyysiosasto ovat avohoitoyksikköjä. Niillä hoidetaan ennalta varatulle vastaanotto- tai hoitokäynnille tulevia potilaita.

Pidempää sairaalassa oloa vaativat sydän- ja munuaispotilaat sijoitetaan osastolle A32, hematologiset potilaat osastolle A42 ja infektiopotilaat osastolle A31. Äkillisesti sairastuneet sisätautien erikoisalojen potilaat hoidetaan usein myös päivystysosastolla tai sydänvalvontayksikössä.


Toimintayksikköjohtaja

ylilääkäri Karri Helin

Toimintayksikön sihteeri

hallinnollinen sihteeri Päivi Mäki


Päivitetty: 22.11.2016

Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Yleinen puhelinnumero

06 415 4111 (puhelinvaihde)