Sydän- ja munuaispotilaiden vuodeosasto A32

Osastomme on 27-paikkainen akuutti sisätautiosasto kantasairaalan A-osan 3.krs:ssa. Tilat on kattavasti remontoitu v.2014-2015 vastaamaan nykypäivän tarpeita. Hoidamme eri-ikäisiä ja monisairaita potilaita, joilla on sydän- tai munuaissairaus esim. akuutti sydäntapahtuma, rytmihäiriöitä, sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa.

Pyrimme antamaan potilaillemme laadukasta erikoissairaanhoitoa sydän- ja munuaissairauksien hoidossa. Tavoitteemme on toimia asiakaslähtöisesti, hoitaen jokaista potilasta ihmisläheisesti siten, että hoidon turvallisuus ja jatkuvuus sekä potilaiden yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus säilyvät. Potilaiden ja heidän läheistensä mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Neuvonta ja ohjaus kuuluvat olennaisena osana hoitoon, sillä potilaita tulee kannustaa omatoimisuuteen ja selviytymään sairautensa kanssa myös jatkossa. Potilaita tuetaan elämäntapamuutoksiin ja itsehoitoon, sillä sairastuminen joko munuais- tai sydäntautiin vaatii potilaalta sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen.

Hoidon laatu ja turvallisuus ovat meille erittäin tärkeitä ja käyttämämme hoitomenetelmät perustuvat valtakunnallisesti hyväksyttyihin käypä hoito –suosituksiin.

 

ekg

Potilaat saapuvat osastolle aina lääkärin lähetteellä joko kutsuttuna, päivystyspoliklinikan kautta, osastosiirtona toiselta osastolta tai jatkohoitoon muista sairaaloista.

Haluamme kannustaa potilaitamme omatoimisuuteen ja itsehoitoon sekä omaehtoiseen riskitekijöiden hallintaan. Neuvontahoitajat ja erityistyöntekijät antavat potilaille sekä omaisille monipuolista ohjausta, neuvontaa ja tukea kotona selviytymiseen.


Vastuuyksikköjohtaja

Osaston ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri Tiina Keski-Opas

Osastonhoitaja

Anne Heinonen


Postiosoite

Hanneksenrinne 7

60220 Seinäjoki

Käyntiosoite

A-osa 3. krs

Kartat ja ajo-ohjeet

 

Yleinen puhelinnumero

06 415 4831

 

Faksi