Hoitoketjut

chain-1183147_1920

Alueellisena yhteistyönä maakunnassa kehitetyt hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut sekä Aksilan koordinoimassa OIOS-hankkeessa kehitetty palvelukartta löytyvät potilastietojärjestelmästä otsikolla Hoitoketjut ja OIOS-palvelukartta.

Valmisteilla

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palveluverkko
Psykiatrian toiminta-alueen johdolla

Seksuaaliväkivaltaa kohdannen hoitoketju


Valmistuneet (julkaisuvuosi)

H

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitotarvikejakelun alueellinen yleisohje (2017)

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön johdolla
Hoitotarvikejakelun yleisohje


I

Ikääntyneiden kuntoutusselvitys (2016)
Kuntoutuksen yksikön johdolla
Ikääntyneiden kuntoutuksen selvitys Etelä-Pohjanmaalla

K

Kohonnut verenpaine (2016)
Sisätautien toimintayksikön johdollaKohonneen verenpaineen hoitoketju

Kotiutus ja jatkohoito - OIOS-hanke (2013)
Potilas kerralla oikeaan osoitteeseen – Alueellinen sairaalasta kotiuttamisen ja jatkohoidon prosessi
Oios koulutuspaketti päivitetty (Päivitetty 17.4.2014)

OIOS (Oikia osoote) –tukee kotiuttamisen prosessia. Kartassa on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin seitsemän yhteistoiminta-alueen julkiset ja yksityiset hoitolaitokset. Aksila vastaa OIOS-kartan päivityksestä, että sairaalasta kotiutuminen Etelä-Pohjanmaan alueella toteutuu saumattomasti. Sähköposti: aksila@epshp.fi


L


Lasten astma (2015)
Lastentautien yksikön johdolla
Lasten astman hoitopolku

Lasten painopolku (2012)
Lasten ja nuorten painopolku perheille
Lasten ja nuorten painopolku ammattilaisille

P

Potilastietojen kirjaaminen (2013)
Tietohallinnon johdolla
Potilastietojen kirjaamisesta löydät tietoa OIOS-koulutuspaketista sivulta s.11 alkaen.

Päihteitä käyttävän odottavan äidin HAL-hoitoketju (2016)Naistentautien ja synnytysten toimintayksikön johdolla 
Päihteitä käyttävän odottavan äidin HAL-hoitoketju 2016 (pdf) (949.3 KB)

S

Seksuaaliterveys (2013)
Naistentautien ja synnytysten toimintayksikön  johdolla
Seksuaaliterveyden huomioimisen hoitokartta


Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus (2014)
Sisätautien toimintayksikön johdolla
Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus Etelä-Pohjanmaalla


T

Temporaaliarteriitti (2018)
Temporaaliarteriitin hoitopolku


Tuberkuloosi (2013)
Tuberkuloosin hoitoketju


Tupakoimattomana leikkaukseen (2012)
Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön johdolla
Potilaan savuttomuuden polku
OIOS-HANKE

Potilas kerralla oikeaan osoitteeseen –
Alueellinen sairaalasta kotiuttamisen ja jatkohoidon prosessin kehittäminen

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella virtaa joka päivä satoja potilaita hoitolaitosten välillä. Suuri osa ihmisistä kotiutuu keskussairaalasta terveyskeskukseen, vaikka heidän vakituinen hoitopaikkansa tai kotinsa pystyisikin tarjoamaan ne palvelut, joita potilas toipumisekseen tarvitsee. Näin kuormitetaan turhaan sekä potilasta, hänen omaisiaan että hoitohenkilökuntaa. Terveyskeskusten vuodeosastot kipuilevat jo nyt kapasiteettinsa ylärajoilla ja turhan potilasliikenteen väheneminen vapauttaa työpanosta varsinaiseen hoitotyöhön. Kunnat ovat myös panostaneet kotihoidon kehittämiseen, jolloin esimerkiksi suonensisäinen antibioottihoito voidaan terveydentilan muutoin salliessa toteuttaa myös potilaan kotona.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Aksila-yksikön (Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. alueellisten hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen kehittäminen. Aksila-yksiköstä onkin käynnistetty OIOS (Oikia osoote) –hanke tukemaan kotiuttamisen prosessia. Hanke on alkanut sairaanhoitopiirin seitsemällä yhteistoiminta-alueella mittavalla kunnallisten ja yksityisten hoitopaikkojen kartoituksella sekä osastonhoitajien  haastatteluilla.

Hankkeen tiimoilta järjestettiin aloitusseminaari  19.9.2012 Seinäjoella. Seminaariin oli kutsuttu mittavasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia osastonhoitajista ylilääkäreihin sekä kotihoidon työntekijöihin. Seminaarissa kuultiin useita alustajia, jotka kertovat mm. hoitoketjuista, uudessa Y-talossa aloittavan päivystysosaston roolista hoitoketjuissa, tehostetusta avosairaanhoidosta ja kotiutushoitajatoiminnasta. Seminaarin jälkeen koottiin alueen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaisista koostuvat työryhmät kehittämään ja sopimaan yhteiset pelisäännöt potilaan jatkohoitoon ja kotiutukseen liittyen.

 

OIOS-seminaarissa kuullut alustukset 19.9.2012

OIOS -seminaari 

Doris Holmberg-Marttila: Asiakkaan vai organisaation hoitoketju

Jari Nyrhilä: Päivystysosasto

Päivi Ilkka: Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32

Hannele Naumanen: Kotiutushoitajatoiminta

Hannele Naumanen: Kotiutusprosessi

Sirkka Eväsoja: Yhden muuton periaateAksila_tunnus_RGB_96_300px_valk

Ota yhteyttä:

Kehittäjäylilääkäri

Liisa Mäntymäki

liisa.mantymaki@epshp.fi

050 474 2696