Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkömediwest01


Yleistä

Terveydenhuoltolain 1326/2010 mukaan sairaanhoitopiireissä tulee olla moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö.  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila aloitti toimintansa heti terveydenhuoltolain tultua voimaan 1.5.2011.  Hallinnollisesti yksikkö sijoittuu kuntayhtymähallinnon toiminta-alueeseen. 

Aksilan toimintaa ohjaa sairaanhoitopiirin hallituksen valtuustokaudeksi nimeämä ohjausryhmä. Terveyden edistämistyön tukena on hallituksen valtuustokaudeksi nimeämä terveyden edistämisen neuvottelukunta. Yksikön toiminta rahoitetaan valtaosin sairaanhoitopiirin erityisvelvoitemaksun avulla.


Tehtävät

Aksilan tehtävänä on edistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyötä, vastata terveydenhuoltolain mukaisista terveyden edistämistehtävistä, tukea hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen rakentamista, perusterveydenhuollon kehittämis- ja tutkimustoimintaa, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta ja terveyskeskusten moniammatillista täydennyskoulutusta sekä koordinoida terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelua. Aksila toimii yhteistyökumppanina tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Ohjausryhmän linjauksen mukaisesti yksikön ydintehtävä on alueellisten hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen rakentaminen ja koordinointi.


Henkilöstö

Henkilöstö (7.5 htv)

 • Ylilääkäri, toimintayksikköjohtaja (100 %)
 • Ylihoitaja (100 %)
 • Koulutusylilääkäri (50 %)
 • Kehittämisylilääkäri (50 %)
 • Kehittämissuunnittelijat (neljä 100 % ja yksi 50 %)

Lisäksi Aksila hallinnoi sairaanhoitopiirin neljää yleislääketieteen erikoistumisvirkaa.


Maakunta- ja sote-uudistus

Aksila osallistuu asiantuntemuksensa mukaisesti maakunta- ja sote-uudistuksen alueelliseen valmisteluun.

Kansallisen sote-valmistelun yhteydessä määritellään myös perusterveydenhuollon yksiköiden tulevaisuus. Perusterveydenhuollon yksiköiden näkemyksen mukaan sote-järjestäjätaholla tulisi olla johdon välittömässä yhteydessä yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisyksikkö osana maakunnallista kehittämisrakennetta.


Yhteistyö

Aksilan toiminta perustuu vahvaan paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen verkostoyhteistyöhön.

Yhteistyökumppaneita ovat

 • Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
 • Sairaanhoitopiirin kliiniset toimintayksiköt, kehittämisyksikkö ja tietohallintoyksikkö
 • Pohjanmaan maakuntien sosiaali- alan osaamiskeskus (SONet BOTNIA)
 • EPTEK ry
 • SeAMK
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon sisaryksiköt
 • Tampereen yliopisto
 • THL:n kehittäjäverkosto
 • PotilasjärjestötAksila_tunnus_RGB_96_300px_valk


Sijainti

Mediwest
Terveysteknologiakeskus
Koskenalantie 16
60220 Seinäjoki