Toimintamme14B09-171_pienempi

Aksilan tehtävänä on edistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyötä, vastata terveydenhuoltolain mukaisista terveyden edistämistehtävistä, tukea hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen rakentamista, perusterveydenhuollon kehittämis- ja tutkimustoimintaa, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta ja terveyskeskusten moniammatillista täydennyskoulutusta sekä koordinoida terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelua. Aksila toimii yhteistyökumppanina tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Ohjausryhmän linjauksen mukaisesti yksikön ydintehtävä on alueellisten hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen rakentaminen ja koordinointi.

Kartta 2017_pienempi


Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk