Hankkeetworkshop-1746275_1280_pieniKärkihankkeet

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 2017-2018Mukana_Kärkihankkeessa_tunnukset_FI_lila_5757

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeiden tavoitteena on lisätä terveitä elämäntapoja ja vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä, vähentää rakennuksista aiheutuvia terveyshaittoja sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Valtionavustuksilla rahoitetaan hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin, terveyden ja vastuunottokyvyn parantamiseksi.

Linkki: Rahoitettavat hankkeet (STM)
Linkki: Hankkeet kartalla (STM)


MITU-hankkeen sivut

Neuvokas perhe -hankkeen sivut

VESOTE -hankkeen sivut

Yhteinen keittiö -hankkeen sivut


Muut hankkeet

Parempi Arki –hanke 2015–2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vahvistava Kaste-hanke. Mukana 57 kuntaa. EPSHP hallinnoi. www.parempiarki.fi


Tapaturmien ehkäisy 2009-2013

Hankkeen tuotoksina hyvät käytännöt allaolevasta linkistä.
Hyvät käytännöt

Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk