Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (MITU) –kärkihanke

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on vuosina 2017-2018 mukana sosiaali- ja terveysministeriön valtionavusteisessa Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen- kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta.

Tupakkatuotteiden käyttö on mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivillä huomattavasti muuta väestöä yleisempää. Tupakointi on merkittävin taustatekijä näiden ryhmien muuta väestöä suurempaan somaattiseen, usein krooniseen, sairastavuuteen ja lyhentyneeseen elinajanodotteeseen. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tämä kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa ja kuluttaa julkisia resursseja.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintaohjelma mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin vähentämiseen, johon sisältyy julkisen terveydenhuollon ja päihdepalvelujen tarjoama tuki lopettajalle. Tupakkavieroitustyötä tehostetaan sairaanhoitopiirissä kehittämällä alueellinen palveluketju ja tehostamalla jo olemassa olevia toimintoja. Keskeistä hankkeessa on kouluttaa ja sitouttaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä hoitava henkilöstö- ottamaan tupakointi puheeksi ja tarjoamaan systemaattista tupakkavieroitusta potilaille. Vertaistuen tarjoaminen ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen integroidaan osaksi hoitopolkua.

Paikallisen hoitoketjun kehittämisellä sekä kirjaamis- ja koulutuskäytäntöihin vaikuttamalla mahdollistetaan toiminnan jatkuminen hankejakson jälkeen ja varmistetaan, että käytännöt on otettavissa käyttöön niissä sairaanhoitopiireissä, jotka eivät nyt osallistu hankkeeseen kuten myös tulevilla sote -alueilla.

Filha ry toimii hankkeessa yhteistyössä yhdentoista sairaanhoitopiirin (HUS, EPSHP, LSHP, VSSHP, KPSHP, VSHP, PSSHP, KSSHP, SatSHP, ESSHP ja PSHP), A-klinikkasäätiön, Mielenterveyden keskusliiton ja Kuntoutussäätiön kanssa.                            


EPSHP:n yhteyshenkilöt: 

osastonhoitaja, hanketyöntekijä Irene Raunio 050 474 2102, irene.raunio@epshp.fi

kehittämissuunnittelija Reetta-Maija Luhta 050 474 3122, reetta-maija.luhta@epshp.fi


Mukana_Kärkihankkeessa_tunnukset_FI_lila_5757