Neuvokas perhe -hanke 2017-2018

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön lapsiperheiden elintapaohjauksessa – Etelä-Pohjanmaa mukana terveyden edistämisen kärkihankkeessa

Kärkihanke_logoSydänliiton Neuvokas perhe -elintapaohjausmalli on yksi valtionavustusta saavista terveyden edistämisen kärkihankkeista. Sen alueellisena osahankkeena Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vastaa lapsiperheiden elintapaohjausta koskevaan haasteeseen vahvistamalla monialaista toimintakulttuuria sekä yhdenmukaistamalla työmenetelmiä eri toimijoiden välillä.

Neuvokas perhe_logoEtelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen hankkeen tarkoituksena on tukea neuvolan ja varhaiskasvatuksen sekä muiden perhetoimijoiden yhteistä työtä kansallisesti linjattujen monialaisen työn mallien mukaisesti. Tärkeänä nähdään esimerkiksi harrasteseurojen, järjestöjen ja seurakuntien perhetyön entistä vahvempi rooli lapsiperheiden elintapaohjauksen parissa.

Ilo_kasvaa_liikkuenTyömenetelmien yhdenmukaistamiseksi Neuvokas perhe -materiaali, Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma sekä Sapere –ruokakasvatusmenetelmä muokataan hankkeen aikana monialaisiksi menetelmiksi siten, että ne ovat kaikkien perheiden kanssa toimivien tahojen hyödynnettävissä. Hanke vahvistaa osaltaan tärkeää kuntiin jäävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Toimintakulttuurin muutos edellyttää kuitenkin yhdenmukaisten työmenetelmien lisäksi yhteyttä laajempiin rakenteisiin. Tästä syystä hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden (LAPE) kehittämishankkeen kanssa. Hankkeen aikana vahvistettu alueellinen työ laajennetaan myös valtakunnalliseksi pysyväksi käytännöksi hankekauden jälkeen.

Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan eteläpohjalaisia kuntia, jotka haluavat vahvistaa kuntiensa monialaista työtä lapsiperheiden parissa.

Hanketoimijat kokoontuvat hankkeen aikana 2017-2018 yhteensä noin viidessä työpajassa, minkä jälkeen koottava koulutusmateriaali mahdollistaa monialaisen työn rakentamisen myös laajemmin maakunnassa lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi.

Lue lisää:

Tiedote: Lapsiperheille parempia palveluita

Neuvokas perhe


Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk

Lisätietoja:

Aluekoordinaattori, kehittämissuunnittelija
Julia Sillanpää
Puh. 050 474 2858 
julia.sillanpaa@epshp.fi

Neuvokas perhe_roll-up.png