VESOTE-hanke 2017–2018

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on mukana VESOTE (vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti) –hankkeessa, joka toimii hallituksen terveyden edistämisen kärkihankkeena ”Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa” –sisältökokonaisuudessa.

Liikuntaneuvonta3-KKI-ohjelma-Jiri-Halttunen
Kuva: KKI-ohjelma/Jiri Halttunen

Hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään vaikuttavaa elintapaohjausta erityisesti liikunnan, ravitsemuksen ja unen osalta. Hanke tukee sairaanhoitopiirimme alueella mm. elintapaohjauksen palveluketjujen rakentamista, tarjoaa ammattilaisille laajoja täydennyskoulutusmahdollisuuksia ja tekee vahvaa yhteistyötä järjestötoimijoiden kanssa. Etelä-Pohjanmaalla sairaanhoitopiiri tekee hankkeessa tiivistä yhteistyötä Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. PLU ry toteuttaa VESOTE-hankkeeseen kytketyn erillishankkeen "Liikuntaneuvontaa Etelä-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä". Lisätietoja alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä löydät esitteestä.

VESOTE-hanke on puolen Suomen ja koko Etelä-Pohjanmaan sote-hanke. Hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä sekä useita järjestö- ja asiantuntijaorganisaatiota. Hankealueella asuu yli 4 miljoonaa asukasta ja hanketta hallinnoi UKK-instituutti.

Hankkeen laaja alueellinen loppuraportti julkaistaan sairaanhoitopiirin omana julkaisuna vuoden 2019 puolella.


VESOTE-tunnus
#vesote 
#elintapaohjaus 
#hyvätkäytännöt
#hyte

Ota yhteyttä

Aluekoordinaattori, kehittämissuunnittelija
Juha Vuorijärvi
juha.vuorijarvi@epshp.fi
Puh. 050 474 2995