logot_yhteinen-keittio-vaaka
Kärkihanke_logo

Yhteinen keittiö -blogi

Blogissa kerrotaan Yhteinen keittiö -hankkeen etenemisestä sekä julkaistaan blogikirjoituksia hankkeen kannalta keskeisistä ja mielenkiintoisista teemoista.30.8.2017 9.05

ELÄMÄ ON PAREMPAA YHDESSÄ NAUTITTUNA

Blogikuva_Elämä on parempaa yhdessä nautittunaTerveys- ja hyvinvointipolitiikan professori Juho Saaren mukaan yksinäisyys on yksi kansakuntamme suurimmista haasteista, sillä jopa 15-20 % väestöstä kokee itsensä yksinäiseksi. Lisäksi viidellä prosentilla asukkaista yksinäisyys on niin syvää, että se murtaa minäkuvaa. Yksinäisyyden sanotaan myös selittävän muun muassa päihdeongelmia, ylipainoa sekä masennusta. Ei siis ole yhdentekevää, missä määrin terveydenhuollon henkilöstö tiedostaa hoitavansa liikunta- tai ruokailutottumusten kautta myös yhtä suurinta juurisyytä – yksinäisyyttä. (Yle Uutiset, 1.10.2016. https://yle.fi/uutiset/3-9194161, luettu 28.8.2017.)

Yhtenä terveyden edistämisen kärkihankkeena Yhteinen keittiö –hanke puuttuu juuri yksinäisyyden haasteeseen, sillä tutkimusten mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistää ennen kaikkea vahva osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemus. Hankkeen aikana (2017-2018) vahvistetaan sektorirajat ylittävää yhdessä tekemisen toimintakulttuuria sekä lisätään konkreettisesti yhteisiä matalan kynnyksen paikkoja Etelä-Pohjanmaan alueella, joissa mahdollistetaan entistä vahvemmin yhdessä tekeminen, asukasvaikuttaminen sekä toisten ihmisten auttaminen.

Yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa on ollut laajakirjoisesti olemassa jo kauan, mutta silti se ei tavoita kaikkia. Osallisuuden kokemus ei synny kaikille. Kysymys kuuluukin, miten löydämme maan hiljaisimmat siten, että hekin löytäisivät yhteisen pöydän ääreen? Miten saisimme hiljaisimmankin äänen kuuluviin?

Ruoka on perinteisesti ollut kaikkia ihmisiä yhdistävä tekijä, jonka äärelle kokoonnumme mielellämme yhdessä. Etelä-Pohjanmaa on virallisesti myös ruokaprovinssi, joten on luontevaa rakentaa yhdessä tekemisen kulttuuria juuri ruoan ympärille. Seinäjoen kaupunki taas ruokaprovinssin sydämessä tarjoaa tulevan kansallisen ruokaviraston päätoimiston lisäksi myös valtakunnallisen pilottikeittiön, Toimintojentalon. Yhtenä hankkeen viidestä kansallisesta pilottikeittiöstä Toimintojentalo saa hankkeen aikana paitsi kehittää ja konseptoida omaa toimintaansa, mutta myös levittää yhteisöllistä osaamistaan laajemmin Suomeen sinne, missä yhteistä tekemisen ja olemisen kulttuuria kaivataan.

Mikä on siis yhteinen keittiö?

Yhteisessä keittiössä harjoitellaan sotea, tuodaan enemmän palveluita ja niihin ohjaamista ihmisten luokse sekä vahvistetaan monialaista raja-aidat kaatavaa yhteistyötä. Keittiöissä voidaan keskustella itseä ja ympäristöä koskevista asioista ja olla jotain mieltä! Mielipiteitä voi jakaa ja viedä myös ammattilaisten kautta eteenpäin! Keittiössä kuunnellaan ja autetaan toisia. Keittiössä tehdään yhdessä tai ollaan tekemättä – kaikki on sallittua!

Yhteisessä keittiössä tärkeää on muistaa vain se, että elämä on parempaa yhdessä nautittuna.

 

Tervetuloa mukaan!

Julia Sillanpää, aluekoordinaattori, kehittämissuunnittelija

julia.sillanpaa@epshp.fi


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi