Lääkärien jatkokoulutus terveyskeskuksissa

stethoscope-1584223_1920b

Lääkärien jatkokoulutus terveyskeskuksissa

Alueemme terveyskeskuksissa toteutetaan lääkärien jatkokoulutusta liittyen yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen, valmistumisen jälkeiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen (ns. yek-vaihe) sekä muiden erikoisalojen yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalveluun. Kussakin terveyskeskuksessa toimii koulutusvastaava lääkäri, joka vastaa oman terveyskeskuksensa antamasta koulutuksesta ja ohjauksesta. 

Perusterveydenhuollon yksikkö tukee terveyskeskusten antamaa koulutusta ja ohjausta yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin perusterveydenhuollon yksikön ja Tampereen Yliopiston lääketieteen tiedekunnan kanssa. Oman alueen toiminnasta vastaa perusterveydenhuollon yksikön koulutusylilääkäri yhdessä asiantuntijahoitajan kanssa, molemmat 50 % työpanoksella. Toimintaan kuuluu mm. koulutusvastaavien lääkärien ja -hoitajien verkoston ylläpitäminen, alueellisten koulutusten suunnittelu ja järjestäminen sekä osallistuminen ohjaajalääkärien koulutuksen järjestämiseen.

Videovälitteiset koulutukset

Alueen terveyskeskuksilla on mahdollisuus videovälitteisesti osallistua Seinäjoen keskussairaalan ja Taysin sisätautien meetingeihin. Seinäjoella meeting on keskiviikkona ja Tampereella torstaina. Videovälitteisiin koulutuksiin osallistumisesta on ohjeistus annettu terveyskeskuksien koulutusvastaaville lääkäreille ja hoitajille.

Alueelliset koulutukset 

Aksila järjestää yhteistyössä terveyskeskusten koulutusvastaavien lääkäreiden kanssa alueellisia koulutuksia alueen terveyskeskuksissa työskenteleville erikoistuville ja yek-vaiheen lääkäreille. Vuoden 2017 painopisteenä on kehittää alueellisista koulutuksista suunnitelmallinen kokonaisuus palvelemaan erityisesti yleislääketieteen erikoislääkärien koulutusta.

Ohjaajakoulutus

Koulutettuja ohjaajalääkäreitä on jokaisessa alueemme terveyskeskuksessa. Ohjaajalääkärikoulutus antaa valmiudet toimia yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa olevien lääkärien tukena ja mentorina koulutuksen aikana. Ohjaajakoulutukseen alkaa orientaatiopäivällä, jossa opitaan perustiedot jatkokoulutuksen rakenteesta, keskeisistä säädöksistä ja koulutusterveyskeskukselta vaadittavista edellytyksistä. Itse ohjaajakoulutus on vuoden mittainen 5 lähikoulutuspäivää ja välitehtäviä sisältävä koulutuskokonaisuus, jossa käydään läpi suunnitelmallisen ohjauksen suunnittelua, ohjauksen työvälineitä ja -tapoja sekä opitaan pedagogisia valmiuksia ohjaajana toimimista varten. Ohjaajakoulutuksen tavoitteena on taata tasalaatuinen koulutus ja ohjaus ERVA-alueella työskenteleville erikoistuville lääkäreille

ERVA-alueen ohjaajalääkäreille järjestetään myös jatkokoulutus- ja verkostotapaamisia 1-2 kertaa vuodessa.

Aksilan erikoistumisvirat

Yleislääketieteen erikoistumiseen liittyviä sairaalapalveluja on mahdollista suorittaa Aksilan erikoitumisvirkojen kautta. Aksilan viranhaltija voi itse valita erikoistumisklinikkansa. Viroista voi tiedustella anne-mari.lahdensuo@epshp.fi tai anna-maija.koivukoski@epshp.fi.


Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk

Ota yhteyttä


Koulutusylilääkäri
Anna-Maija Koivukoski Puh. 050 474 2977
anna-maija.koivukoski@epshp.fiKehittämissuunnittelija
Anne-Mari Lahdensuo
Puh. 050 474 2857
anne-mari.lahdensuo@epshp.fi