Terveyden edistäminensky-802072_1280

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö, Aksila, on yhteistyökumppani ja maakunnallinen sillanrakentaja. Monialaisessa ja asiantuntijuuteemme perustuvassa toiminnassa yhteistyökumppaneitamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä alueemme asukkaiden hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä kiinnostuneet muut moniammatilliset toimijat. Lisäksi yhteistyökumppaneitamme ovat kuntien, maakunnan ja muiden organisaatioiden käytännön toimijat sekä päätöksistä vastuulliset henkilöt. Teemme tavoitteidemme mukaista yhteistyötä valtakunnallisten kärkihankkeiden ja ohjelmien kanssa.

Toimintamme tarkoituksena on osaamisellamme ja muilta saadulla tuella osaltamme vähentää sairastavuutta, niistä aiheutuvaa työ- ja toimintakyvyn alenemaa ja sairauksien hoidosta aiheutuvia kustannuksia.
 
Elintapaohjaus, kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, näiden asioiden puheeksi ottaminen ja kirjaaminen nähdään keskeiseksi osaksi asukkaan/potilaan hoitoprosessia ja palveluketjua. Osaamistamme ja kokemuksiamme voidaan yhteisellä sopimuksella hyödyntää mm. elintapaohjaukseen eri tavoin liittyvässä suunnittelussa, näihin liittyvän tutkimusaineiston keräämisessä, analysoinnissa, raportoinnissa, ohjausaineiston tuottamisessa ja koulutusyhteistyössä. Keskeiset toimintaperiaatteemme nousevat valmisteilla olevasta lakiluonnoksesta. Ne ovat:
  • asukas-/asiakaslähtöisyys
  • osallisuus
  • yhteistyö
  • palvelukokonaisuus 

Kansansairauksien ehkäisy

Riskitekijöiden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 14.8.2017 §148 päättänyt asettaa Terveyden edistämisen neuvottelukunnan ja pyytää yhteistyötahoja nimeämään toimikuntaan edustajansa; yhteistoiminta-alueet kaksi jäsentä (ja varajäsenet), Etelä-Pohjanmaan Liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu kaksi jäsentä. SONetBOTNIA, Kuortaneen Urheiluopisto, Härmän Kuntokeskus, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Järjestötalo ja THL kukin yhden ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Neuvottelukunnan jäsenet:
Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2017 (pdf) (193.6 KB)


Terveyden edistämisen yhdyshenkilöverkosto

Terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkosto aloitti toimintansa lokakuussa 2013. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustakin kunnasta/yhteistoiminta-alueelta on nimetty terveyden edistämisen yhdyshenkilö.

Yhdyshenkilöverkoston jäsenet: Terveyden edistämisen yhdyshenkilöt 2017 (pdf) (181.2 KB)


Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk