Mielenterveys on ihmisen terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn perustalinnut

Mielenterveys on hyvää elämänhallintaa ja kykyä selviytyä arjessa

Mielenterveys ei ole ainoastaan mielen sairauksien puuttumista vaan hyvää elämänhallintaa sekä kykyä selviytyä arjessa. Positiivinen mielenterveys vahvistaa ihmisen voimavaroja solmia ja ylläpitää sosiaalisia suhteita sekä toimia yhteisön jäseninä. Lisätietoa mielenterveydestä löydät Hyvis-sivustolta: www.hyvis.fi


Mielenterveys mahdollistaa:
  • kyvyn tehdä työtä
  • kyvyn luoda ihmissuhteita ja välittää toisista
  • taidon ilmaista tunteitaan
  • tapahtuvien muutosten hyväksymisen
  • ajoittaisen ahdistuksen ja hallinnan menetyksen sietämisen omassa elämässä

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät:
  • yksilölliset tekijät: identiteetti, sopeutumiskyky ja itseluottamus
  • biologiset tekijät
  • sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset tekijät: perheen, työn, ja koulun muodostamat yhteisöt
  • yhteiskunnan rakenteelliset tekijät: palvelut ja yhteiskuntapolitiikka
  • kulttuuriset tekijät: vallitsevat yhteiskunnalliset arvot ja mielenterveyden sosiaaliset kriteerit

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk