Osallisuus edistää terveyttä 

kädet

Sosiaalinen aktiivisuus vähentää riskiä sairastua
moniin vakaviin sairauksiin

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan. Yleensä osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy kun ihminen on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa esimerkiksi työn tai harrastusten parissa. Yhteisössä mukanaololla ja vaikuttamisella on vahva yhteys ihmisten kokemaan hyvinvointiin ja terveyteen.

Sosiaalisen aktiivisuuden on todettu vähentävän riskiä sairastua moniin vakaviin sairauksiin kuten masennukseen ja sydänsairauksiin. Sosiaalisesti aktiivisilla ihmisillä on myös pienempi kuolleisuuden sekä pitkäaikaisen laitossijoittamisen riski kuin sosiaalisesti vähemmän aktiivisilla henkilöillä.

Sosiaali- ja terveyspalveluilla on tärkeä rooli osallisuuden vahvistajana.
Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila on mukana edistämässä sosiaalista hyvinvointia moninaisessa kehittämistoiminnassaan yhteistyökumppaneidensa kanssa muun muassa:
  • asiakaslähtöisyyttä ja asiakasosallisuutta lisäämällä
  • asiakkaiden ja kansalaisten osallistumismenetelmiä kehittämällä
  • kokemustoimijatoiminnan sekä vertaistuen saamisen mahdollisuuksia tukemalla

Etelä-Pohjanmaalla on kaikilla mahdollisuus osallistua sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen liittyvään kehittämiseen, ideointiin ja arviointiin Aktiivisen kohtaamisen foorumilla.

Lue lisää:

Asiakkaiden osallistamisen toimintamalli
Arvokas tieto -hanke

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016
Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk