Päihteet

germany-70567_1920_pieni

Tupakoinnin vähentäminen ja toimivat tupakastavieroituspalvelut

Savuton Suomi 2030 saavutetaan, kun lasten ja nuorten tupakoinnin aloittaminen pystytään ehkäisemään ja tupakkatuotteiden käytön lopettamista tuetaan tehokkaasti.

Tupakointi on merkittävä sairauksien riskitekijä. Suurin osa tupakoijista haluaa lopettaa, mutta harva onnistuu ilman tukea.  Tehokkaita apukeinoja tupakoinnin lopettamiseen on olemassa. Tupakasta vieroitus kuuluu osaksi jokaisen tupakoivan potilaan hoitoa. Etelä-Pohjanmaalle on luotu tupakastavieroituksen hoitoketju yhdessä perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Sen kärkenä on toiminut tupakoimattomana leikkaukseen toimintamalli vuodesta 2013 lähtien.  Tukea tupakoinnin lopettamiseen saa perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta.  Lasta odottavan perheen sekä alkoholi- ja mielenterveysongelmaisien tupakastavieroituspalveluita kehitetään parhaillaan.

Aksila pyrkii toiminnallaan kannustamaan terveydenhuoltoa tupakoimattomuustyöhön antaen täydennyskoulutuksen ja osastotuntien kautta ammattilaisille valmiuksia motivoida ja auttaa tupakoivia lopettamaan.  

Tupakkariippuvuus ja tupakastavieroitus Käypä hoito-suositus 19.1.2012
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi40020


Lisätietoa riippuvuuksista ja päihteistä löydät Hyvis-sivustolta: www.hyvis.fi

 

Alkoholin riskikulutuksen tunnistaminen ja mini-interventio

Alkoholinkulutus on Suomessa terveysriski noin 500 000 henkilölle. Terveydenhuollon naispotilaista noin 10 % ja miespotilaista lähes 20 % on alkoholin ongelmakäyttäjiä.

Alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa terveydenhuollolla on keskeinen asema. Terveydenhuollon kaikissa hoitopaikoissa on tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys ja etsiä ongelmaa aktiivisesti eri potilasryhmistä. Varhainen havaitseminen on tehokkaan hoidon edellytys. Tärkein alkoholiongelman diagnosointikeino on keskustelu potilaan kanssa, mutta apuna voidaan käyttää myös kyselylomakkeita (AUDIT) ja laboratoriomittareita. Lyhytneuvonta (mini-interventio) on tehokas tapa vaikuttaa alkoholinkäyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja

Aksila järjestää täydennyskoulutusta ja osastotunteja mini-interventiosta, alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden käytön tunnistamisesta ja hoidosta.  Aksila osallistuu kutsuttuna ehkäisevän päihdetyön työryhmiin.

Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito –suositus  4.11.2015
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028

 

Lisätietoa riippuvuuksista ja päihteistä löydät Hyvis-sivustolta: www.hyvis.fi


Ota yhteyttä: 

Reetta-Maija Luhta

Ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Puh. 050 474 3122

reetta-maija.luhta@epshp.fi


 


Aksila_tunnus_RGB_96_300px_valk

Ota yhteyttä:

Ennaltaehkäisevän
päihdetyön koordinaattori
Reetta-Maija Luhta
Puh. 050 474 3122
reetta-maija.luhta@epshp.fi