Kirurgian toimintayksikkö 

Kirurgian toimintayksikkö tarjoaa erikoissairaanhoidon palvelut lastenkirurgian, yleiskirurgian, plastiikkakirurgian, rintaelin- ja verisuonikirurgian erikoisaloilla. Toimintayksikköön kuuluvat kirurgian poliklinikka ja kirurgian osasto A21. Suuri osa toimenpiteistä tehdään päiväkirurgisesti.

Potilaan hoidossa toteutamme yksilöllistä ja potilaan tarpeista lähtevää hoitoa. Potilaan hoidosta vastaa hoitotiimi, johon kuuluu lääkäri, sairaanhoitaja ja perushoitaja. Hoitoon osallistuvat myös osastosihteerit ja sairaalahuoltajat sekä tarvittaessa erityistyöntekijät, kuten haava- ja rintasyöpähoitaja, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti.

Toimintayksikköjohtaja

ylilääkäri Mika Raitanen, dosentti

Osastonylilääkäri

Kosti Hyvönen (yleiskirurgia)

Osastonylilääkäri

Minna Ristiniemi (plastiikkakirurgia)

Osastonylilääkäri

Ari Jaakkola (rintaelin- ja verisuonikirurgia)

Ylihoitaja

Aila Mäki-Rajala


Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Yleinen puhelinnumero

06 415 5182