Tervetuloa lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle suunnitelluille sivuille.

Näillä sivuilla esitellään lasten sairauksien hoitopolkuja joista toivomme olevan apua sekä perusterveydenhuollossa, yksityissektorilla että erikoissairaanhoidossa. Hoito-ohjeet perustuvat kunkin sairauden kohdalla Käypä hoito suosituksiin. Toivottavasti löydät sivuilta tarvitsemasi tiedot tutkimuksia ja hoitoa suunnitellessasi. Ohjeista löydät soveltuvin osin linkkejä terveysporttiin.


Nalle