Kaiken ikäisillä lapsilla astman diagnoosi perustuu oireisiin ja mahdollisuuksien mukaan keuhkojen toimintakokeisiin, joilla osoitetaan keuhkoputkien lääkityksellä korjautuva ahtautuminen tai supistumisherkkyyden lisääntyminen. Diagnoosia tukevat viitteet keuhkoputkien inflammaatiosta.

Astmadiagnoosia tehtäessä on tärkeää pohtia, kuinka suuri riski potilaalla on saada uusi kohtaus. Riskiä suurentavat sukurasite, atopia ja runsas oireilu.

Seuraavilla sivuilla on esitelty Lasten astman tutkimus- ja hoitosuosituksia jotka perustuvat kansalliseen Astman käypä hoito -suositukseen.

Alle kouluikäisten lasten astman tutkimukset ja hoito on keskitetty erikoissairaanhoitoon. Kouluikäisten lasten astmatutkimukset tehdään erikoissairaanhoidossa mutta hyvässä hoitotasapainossa olevien lasten astman hoidon seuranta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa. Kausiluontoisen (esim. siitepölyallergiaan liittyvän) astman hoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa.