Lasten ja nuorten kotisairaala

Kotisairaala toimii lasten ja nuorten osasto B21:n yhteydessä. Kotisairaala on vaihtoehtoinen hoitomuoto sairaalahoidolle. Se voi lyhentää sairaalassaoloaikaa tai korvata sen kokonaan. Päätöksen kotisairaalan potilaaksi siirtymisestä tekee aina hoitava lääkäri. Kotisairaalassa työskentelee neljä sairaanhoitajaa ja lääkäri.

Lasten ja nuorten kotisairaala on erikoissairaanhoitotasoista ja lääkärijohtoista hoitoa lapsen kotona. Kotisairaala perustuu perheen vapaaehtoisuuteen. Vanhemmat vastaavat lapsen tai nuoren päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta kotona. Kotisairaalan sairaanhoitaja tekee perheen kanssa hoitosopimuksen ennen kotisairaalaan siirtymistä. Lapsi tai nuori voidaan ottaa sairaalan vuodeosastolle vuorokauden ajasta riippumatta, jos hoito kotona ei ole mahdollista.

Kotisairaalan hoitajat työskentelevät ma-pe klo 07.00-22.00 ja viikonloppuisin klo 08.00-18.00.


Amppari1