Pellet

Lasten ja nuorten osasto B21

Lasten ja nuorten osastolla B21 hoidetaan kaikki osastohoitoa tai osastolla tehtäviä tutkimuksia vaativat 0-16 -vuotiaat lapset vastasyntyneitä lukuun ottamatta. Lapsen olo osastolla pyritään tekemään mahdollisimman miellyttäväksi, lapselle kerrotaan osaston toiminnasta, hoito- ja tutkimustoimenpiteistä lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Lapselle järjestetään voinnin ja mahdollisuuksien mukaan ajankulua ja askartelua. Vanhempien mukana olo on toivottavaa, ellei erikseen toisin sovita. Vanhemmalle pyritään osastotilanne huomioiden järjestämään mahdollisuus yöpyä lapsen huoneessa, vanhempien lepotilassa tai potilashotellissa. Varsinkin tarttuvia tauteja sairastavat lapset ovat omissa huoneissaan, ruuhka-aikoina joudutaan samaan huoneeseen sijoittamaan useampi lapsi. Lapsi pyritään kotiuttamaan heti, kun se hänen vointinsa ja jatkohoitonsa puolesta on mahdollista.


Lasten ja nuorten osasto B21:n yhteydessä toimii kotisairaala. Kotisairaala on vaihtoehtoinen hoitomuoto sairaalahoidolle. Kotisairaalahoito voi lyhentää sairaalassaoloaikaa tai korvata sen kokonaan. Päätöksen kotisairaalan potilaaksi siirtymisestä tekee aina hoitava lääkäri.


Kotihoito-ohjeita löytyy sivustolta www.sairaslapsi.com

  


Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Käyntiosoite

B-osa 2.kerros

Kartat ja ajo-ohjeet


Puhelinkeskus

puh. 06 415 4111