Lasten neurologi

Lastenneurologian yksikkö

Lastenneurologian ylilääkäri Ritva Norja

Lastenneurologian osastonylilääkäri Marketta Tikkanen

Lastenneurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan lapsia, joilla on neurologinen pitkäaikaissairaus tai vaikea-asteinen kehityksen erityisvaikeus. Lisäksi tutkitaan lapsia, joilla epäillään neurologista sairautta esim. epilepsiaa, liikuntavammaa tai keskushermoston rakennepoikkeavuutta.

YKSIKÖSSÄMME TOIMII SEKÄ POLIKLINIKKA ETTÄ PÄIVÄSAIRAALA

Poliklinikkakäynti tarkoittaa lyhyehköä käyntiä joko tutkimuksissa tai vastaanotolla.

Päiväsairaalakäyntiin liittyy useampia aikaa vieviä tutkimuksia ja vastaanottoja, jolloin sairaalassaoloaika voi kestää aamusta iltapäivään. Lapselle tarjotaan lounas klo 11.00 yksikkömme ruokailuhuoneessa. Tarpeen mukaan järjestetään huone lepoa varten. Vanhemmat voivat ruokailla joko sairaalan kahviossa tai ruokasalissa lounaslipukkeilla. Päiväsairaalassa ei yövytä. Sairaala tarjoaa tarpeen mukaan potilashotellimajoitusta. Vanhempi/vanhemmat ovat lapsen mukana poliklinikalla ja päiväsairaalassa. Sisaruksille on järjestettävä hoitopaikka tälle ajalle.  

HENKILÖKUNTA

Yhteistyössä perheenne kanssa toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, osastonsihteeri ja laitoshuoltaja sekä tarpeen mukaan psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, ravitsemussuunnittelija ja sosiaalityöntekijä.

MAKSUT

Poliklinikka- ja päiväsairaalakäynnistä peritään samansuuruinen asiakasmaksu, joka lähetetään jälkikäteen postitse.

KELAN OHJEET MATKAKORVAUKSISTA JA ANSIONMENETYKSESTÄ

Lapsen sairauden vuoksi tehdyistä matkoista on mahdollisuus hakea matkakorvausta. Sairausvakuutuksesta maksettava matkakorvaus myönnetään ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen mukaan tehdyn matkan kustannuksista. Terveydentilan perusteella myönnetään korvaus taksilla tehdystä matkasta, kun terveydenhuolto on antanut todistuksen erityiskulkuneuvon käytön tarpeellisuudesta. Kela voi korvata taksin käytön myös liikkenneolosuhteiden vuoksi. Kun taksimatka tilataan oman sairaanhoitopiirin alueellisesta tilausnumerosta, matkakorvauksen saa heti taksissa ja matkasta maksetaan vain omavastuu. Jos matka tilataan muualta kuin alueellisesta tilausnumerosta, maksetaan matkan koko hinta kuljettajalle ja matkakorvaus haetaan Kelasta jälkikäteen. Jos matkaa ei tilata alueellisesta tilausnumerosta, on omavastuuosuus kaksinkertainen, eikä omavastuuta lasketa mukaan matkojen vuotuiseen omavastuuseen (matkakattoon). Matkakorvausten hakuaika on 6 kk.                                                                                                                                                                                                                                                      

Jos vanhempi joutuu tilapäisesti olemaan poissa työstään alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen vuoksi, saattaa vanhemmalla olla oikeus ansionmenetyskorvaukseen Kelasta.  Kelan ansionmenetyskorvaus on nimeltään erityishoitoraha. Erityishoitorahan myöntämiseen vaikuttavat lapsen ikä, hoitopaikka sekä sairauden vaikeusaste ja hoidollinen vaihe. Erityishoitorahaa varten tarvitaan lääkärin tekemä D-todistus. Lisätietoja KELA:n toimistoista ja www.kela.fi tai yksikkömme sosiaalityöntekijältä.

KELA:lta on mahdollisuus anoa erityishoitorahaa lääkärintodistuksella, mikäli kyseessä on tarpeellinen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen osallistuminen ja näistä aiheutuu ansionmenetys. Lisätietoja KELA:n toimistoista ja www.kela.fi tai yksikkömme sosiaalityöntekijä  p: 06 415 4487.

 


Postiosoite:

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Käyntiosoite:

B-osa 1.kerros
(Kartat ja ajo-ohjeet)

Puhelin:

06 415 4896

Ajanvaraus (klo 8.30-10.30):

06 415 3346

Faksi:

06 415 5503