Päiväsairaala

Lasten ja nuorten päiväsairaala

Päiväsairaalayksikkö on osa lasten ja nuorten poliklinikkaa. Lapset kutsutaan yksikköön suunnitellusti ajanvarausperiaatteella, tarvittaessa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Yksikössä hoidetaan 0-16 –vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden hoitoa ei voida toteuttaa tavallisella poliklinikkakäynnillä, mutta jotka eivät kuitenkaan tarvitse vuodeosastohoitoa. Usein käyntiin liittyy myös lääkärin vastaanotto, osa on pelkkiä tutkimus- tai hoitotoimenpidekäyntejä.

Yksiköstä käsin tehdään nukutusta vaativia tutkimuksia ja toimenpiteitä, pientoimenpiteitä ilokaasun avulla, pidempiä rasitusverikokeita ja muita vaativampia hoitotoimenpiteitä. Verituotteiden tiputukset ja suonensisäiset lääkehoidot sekä syöpälasten hoito ja seuranta on keskitetty päiväsairaalaan, jonka yhteydessä toimii myös lasten ja nuorten hematologinen (veri- ja syöpäsairauksien) poliklinikka.

Päiväsairaalassa työskentelee kaksi vakituista sairaanhoitajaa ja erikoislääkäri, millä pyritään varmistamaan hoidon jatkuvuus ja helppo kommunikaatio kodin ja päiväsairaalan välillä. Lisäksi hoitoon osallistuu tarvittaessa eri erityistyöntekijöitä ja muita asiantuntijoita.
Potilasohjeet


Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Käyntiosoite:

C-osa 2.kerros (kartta)

Puhelin:

06 415 4568

Faksi:

06 415 4963