H01 Naistenosasto

Osasto sijaitsee synnytysosaston läheisyydessä 0-kerroksessa rakennuksen H-osassa, pääovesta tultaessa kaksi kerrosta alaspäin (kartta pääaulassa).

Henkilökuntaan kuuluu erikoislääkäreitä, erikoistuvan vaiheen lääkäreitä, osastonhoitaja, kätilöitä, sairaanhoitajia, lastenhoitajia, perushoitajia, osastonsihteereitä ja sairaalahuoltajia. Osasto toimii myös lääketieteen ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden koulutuspaikkana.

Osastolla hoidetaan naistentautien potilaita, raskaana olevia, jotka tarvitsevat tarkempaa raskauden seurantaa sekä perheitä synnytyksen jälkeen. Osastolla on kahden hengen huoneita. Osaston paikkatilanteen mukaan on mahdollisuus järjestää perhehuone, minkä tarkoituksena on isän osallistuminen vauvan hoitoon sekä äidin auttamiseen ja tukemiseen. Jokaisessa huoneessa on potilaskohtaiset puhelimet, joista voi tilata puhelun keskuksen kautta. Matkapuhelimen käyttö osastolla on sallittu. 


Synnytyksen jälkeinen hoito

Äiti ja vauva siirtyvät osastolle normaalisti kahden tunnin kuluttua synnytyksestä tai leikkauksesta. Synnytyksen jälkeen vierihoito on yhteisen elämän opettelua - vauvan hoitoa, imetyksen harjoittelua ja vauvan viesteihin vastaamista. Periaatteena on perhekeskeisyys, jossa olennaista on lapsi-äiti-isä-kokonaisuus. Vanhemmat ja vauvan sisarukset voivat osallistua pienokaisen hoitoon yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.


Noudatamme osastolla WHO:n vauvamyönteisyysohjelman linjauksia. Tavoitteena on, että kaikki perheet saavat sairaalahoidon aikana hyvät valmiudet vauvansa ruokkimiseen ensisijaisesti imettäen.  Tavoitteenamme on myös, että jokainen perhe selviää mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti vastasyntyneen kanssa kotona. 


Naistentautien hoito

 Naistentautien osalta osastolla toteutetaan pääasiassa naistentautien erikoisalaan kuuluvien leikkauspotilaiden hoitoa. Raskauden aikana osastohoitoa vaativia tilanteita ovat mm. ennenaikaiset supistukset, verenpaineen kohoaminen ja synnytyksen käynnistäminen.

Naistentautien potilaat tulevat vuodeosastolle joko kutsuttuna tai päivystyksenä naistenpoliklinikan tai synnytysvastaanoton kautta. Leikkauksiin pääsee hoitotakuun velvoittaman 6 kuukauden sisällä. Leikkausjonot määritellään kiireellisyyden mukaan I-III. Kiireelliseen leikkaukseen (lähinnä syöpäleikkaukset) pääsee noin 2 viikon kuluessa, II ja III jonon pituus on 2-6 kk. Leikkauspotilaat kutsutaan tavallisesti ennen suunniteltua leikkausta tutkimuskäynnille naistentautien poliklinikalle tai osastolle (ns. preoperatiivinen käynti), jolloin leikkaava lääkäri tutkii potilaan ja keskustelee hänen kanssaan tulevasta hoidosta. Leikkaukseen saavutaan tällöin vasta leikkauspäivän aamuna.


Vierailuajat

Osaston luonteen vuoksi synnyttäneiden ja vastasyntyneiden luona vierailijoiden määrää on rajoitettu. Vierailuajat ovat vapaat vain lapsen isälle ja sisaruksille. Isovanhemmille vierailuaika on klo 17-18. Muuten synnyttäneiden ja vastasyntyneiden osalta noudatetaan ehdotonta vierailukieltoa. Tämän rajoituksen vastasynnyttäneet äidit ovat kokeneet myönteisenä.


Naistentautien potilaiden ja raskaana olevien luona vierailut ja vierailuajat ovat vapaat. Toivottavaa kuitenkin olisi, että vierailut ajoitettaisiin klo 13 ja 19 väliseen aikaan. Toivomme vieraiden ottavan huomioon myös huonetoverin levon tarpeen. 


Yhteystiedot

Postiosoite

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
H01 Naistenosasto
Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Puhelin


06 415 4400 hoitajat, naistentaudit  
06 415 5243 sytostaattihoitaja                                                                
06 415 4443 hoitajat, synnyttäneet                                  
06 415 4435 hoitajat, raskaana olevat
06 415 4496, 06 415 4485 osastonsihteerit

Fax 06 415 3115


Vastuuhenkilöt

Vastaava lääkäri, osastonylilääkäri Seppo Varpuluoma, naistentaudit                             Vastaava lääkäri, osastonylilääkäri Johanna Lehto, synnytykset

Osastonhoitaja Maria Rajamäki                                                                   

Vs kliininen asiantuntijahoitaja Elisa Mertaniemi


Käyntiosoite

H-osa (H02) 0.krs (karttaNT>)


Vastasyntyneen aineenvaihduntaseulonta 


Aineenvaihduntaseulonta esite vanhemmille