Tervetuloa tehostetun hoidon toimintayksikön kotisivuille

Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden (1997) mukaan "Tehohoito on vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoa, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Tavoite on voittaa aikaa perussairauden hoitamiseen torjumalla ja estämällä hengenvaara. Tehohoitoa annetaan teho-osastoilla. Niihin keskitetään elintärkeiden toimintojen valvonnan ja ylläpidon edellyttämä henkilöstö, osaaminen ja teknologia."

Tehohoidon päämääränä on potilaiden terveyden ja toimintakyvyn palauttaminen sekä laadukkaiden elinvuosien turvaaminen äkillisen sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. Nykyään jopa 90% tehoidossa olleista potilaista palaakin entiseen elämäänsä toivuttuaan.

Teholla hoidettavilla potilailla on äkillinen, henkeä uhkaava yhden tai useamman elintoiminnan häiriö. Yleensä kyse on eri syistä johtuvista hengityksen, verenkierron ja/tai nestetasapainon häiriöistä.


Vastuuhenkilöt

Toimintayksikön johtaja, ylilääkäri Kari Saarinen

Osastonhoitaja Riitta Alanko

Osastonhoitaja Liisa Ala-Hynnilä


Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Yleiset puhelinnumerot

06 415 4749 teho

Faksi

06 415 4353