EP01auto

Ensihoitopalvelu

Ensihoitopalvelu vastaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoitopalvelun järjestämisestä. Etelä-Pohjanmaalla sairaanhoitopiiri tuottaa omana toimintanaan kaikki ensihoitopalvelut, sekä kiireettömät potilassiirrot.

Vastuu toiminnasta tulee terveydenhuoltolain tuomista velvoitteista. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon toiminnallinen osa, joka vastaa pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista ja kuljetuksesta.

Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto vahvistaa ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta merkitykselliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määritelty ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu on toteutettu tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on huomioon otettu ensihoidon ruuhkatilanteet.

Kuntayhtymän omat ensihoitoyksiköt huolehtivat koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen n. 200 000 asukkaan ensihoidosta. 


Erilaisten tapahtumien järjestäjille tiedoksi:

Etelä-pohjanmaan pelastuslaitoksen sivuilta saa lomakkeita/ohjeita pelastussuunnitelman ja ensiapusuunnitelman tekoon

http://www2.seinajoki.fi/pelastuslaitos/ohjeet_ja_lomakkeet/lomakkeet.html


Toiminta-alueen johtaja

ylilääkäri Sami Länkimäki, puh. 050 474 5330

Ensihoitopäällikkö, ylihoitaja

Juha Tiainen, puh. 050 474 2922


Yhteydenotot virka-aikana.

Vuonna 2015 kokonaisuudessaan ensihoitotehtäviä oli 41 772 kpl
Näistä kiireellisiä tehtäviä (A-C) oli 26 531 kpl