Psykiatrinen toiminta-alue

Psykiatrisella toiminta-alueella rakennetaan vahvaa eteläpohjalaista mielenterveyttä. Toimivien ja laadukkaiden psykiatristen erikoisalojen palvelujen lisäksi tavoitteena on laaja-alainen koko väestön mielenterveyden edistäminen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja niiden varhainen toteaminen ja hoito peruspalveluissa. Kaikkia näitä asioita kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä Pohjanmaa-hankkeen 2005 – 2014 kanssa.

Psykiatrinen toimintayksikkö vastaa Etelä-Pohjanmaan psykiatrisen erikoissairaanhoidon poliklinikka- ja sairaalapalveluista aikuisille ja ikäihmisille. Psykiatrista hoitoa toteutetaan ensisijaisesti avohoitopalveluina. Psykiatrisilla poliklinikoilla tutkitaan, suunnitellaan ja toteutetaan psykiatristen potilaiden hoitoa ja kuntoutusta potilaiden tarpeiden mukaisesti moniammatillisissa työryhmissä.

Psykiatristen poliklinikoiden lisäksi toimivat ensiapupsykiatriset poliklinikat ja akuuttipsykiatrian poliklinikka, jotka molemmat tarjoavat päivystyksellisiä, myös kotiin suuntautuvia palveluita. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii keskussairaalassa ja palvelut kohdentuvat pääasiassa somaattisille osastoille. Kriisitilanteissa tarvittava psykiatrinen hoito toteutuu Seinäjoen keskussairaalan psykiatrisilla osastoilla.

Syksyllä 2012 toiminta-alueen yksiköistä Y-taloon (os. Koskenalantie 18) on siirtynyt geropsykiatrian poliklinikka ja osasto (4 krs.)

Akuuttipsykiatrian poliklinikka puh. 06 415 4313

Päivystys toimii 24 h vuorokaudessa

 

Toiminta-aluejohtaja

ylilääkäri Antero Lassila
puh. 06 415 4158

Toiminta-alueen ylihoitaja

ylihoitaja Sirkka Ala-aho
puh. 050 474 4177

Toiminta-alueen sihteeri

hallintosihteeri Airi Niemelä
puh. 06 415 4265

Psykiatrisen t-a:n organisaatio


Postiosoite

Huhtalantie 53
60220 Seinäjoki

Yleinen puhelinnumero

06 415 4111 (keskus)

 

Ulkokuva Törnävältä