Aikuispsykiatria

Psykiatrian toimintayksikkö vastaa Etelä-Pohjanmaan psykiatrisen erikoissairaanhoidon poliklinikka- ja sairaalapalveluista aikuisille ja ikäihmisille. Psykiatrista hoitoa toteutetaan ensisijaisesti avohoitopalveluina. Psykiatrisilla poliklinikoilla tutkitaan, suunnitellaan ja toteutetaan psykiatristen potilaiden hoitoa ja kuntoutusta potilaiden tarpeiden mukaisesti moniammatillisissa työryhmissä.

Toimintayksikköjohtaja

ylilääkäri Antero Lassila

Toimintayksikön ylihoitajat

Minna Laitila

Sirkka Ala-aho


tornava 3

Postiosoite

Huhtalantie 53
60220 Seinäjoki

Puhelinnumero

06 415 4111 (keskus)