Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö

Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö

Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö tuottaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarvitsemia kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimuksia ja hoitoja. Näiden lisäksi pyrimme toimimaan alueellamme alan asiantuntijana jakamalla tietoa ja erikoisosaamista perusterveydenhuollolle. Kliinis-fysiologisia tutkimuksia käytetään sekä tavallisten kansantautien kuten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien että harvinaisempien tautien taudinmäärityksessä, seurannassa ja hoidon tehon arvioinnissa kuin myös leikkauskelpoisuuden arvioinnissa ja työkykyisyyden määrittämisessä.

Tutkimukset mittaavat joko elimistön toimintaa tai sen aineenvaihduntaa. Tutkimuksilla voidaan seurata elimistön tapahtumia myös usean vuorokauden ajan ja erilaisten kuormitus- tai altistustapahtumien yhteydessä.


Toiminta Y-talossa (os. Koskenalantie 18).  

Toimintayksikön johtaja

ylilääkäri Esa Kauppila


Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Käyntiosoite

Y-talo, Koskenalantie, 18, porras YB2 tai hissi nro 48

puhelinnumero

06 415 3053 / fysiologia
06 415 4090 / isotoopit

Faksi

06 415 4994