Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapiayksikkö tuottaa sopimusten mukaiset erikoissairaanhoidon ravitsemushoito-, koulutus- ja muut konsultaatiopalvelut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Ravitsemushoito on osa potilaan hoidon kokonaisuutta ja sillä ehkäistään virheravitsemusta ja sairauksien vaaraa sekä hoidetaan erilaisia sairauksia. Oikein ajoitettu ja kohdennettu ravitsemushoito säästää kustannuksia.

Ravitsemusterapeutit antavat potilaille sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Ravitsemusterapiapalveluja myydään myös alueen terveyskeskuksille lähinnä vastaanottopäivien muodossa.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle varataan aika lääkärin lähetteellä. Lähetteessä tulee olla ravitsemusterapiaan lähettämisen syy, ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset lääketieteelliset tiedot ja laboratoriotulokset, pituus, paino ja mahdollisesti painon kehitys sekä muut ohjauksen kannalta oleelliset asiat.

Aikuiset käyvät ravitsemusterapeutin vastaanotolla mm. diabeteksen, liikapainon, rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden, keliakian, maha-suolileikkauksien, munuaissairauksien tai aliravitsemuksen vuoksi. Ravitsemusterapeutti osallistuu enteraalisen ravitsemuksen suunnitteluun.

Lapsilla ja nuorilla ravitsemusohjausta tarvitaan edellä mainittujen lisäksi mm. ruoka-allergioiden, keskosuuden ja syömishäiriöiden hoidossa. 

                                              


Postiosoite

Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

Käyntiosoite

E-osa 3.krs
Kartat ja ajo-ohjeet

Yleinen puhelinnumero

06 415 4441