Sairaala-apteekki

Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekki on perustettu vuonna 1978. 

Sairaala-apteekin tehtävänä on vastata toimialueensa lääkehuollosta lääkelain ja asetusten mukaisesti.

Sairaala-apteekin tehtäviin kuuluu vastata lääkkeiden velvoitevarastointilain edellyttämästä varastoinnista, lääkkeiden valmistuksesta, laadunvalvonnasta ja lääkkeiden toimittamistehtävistä. Sairaala-apteekki vastaa myös yk­sikköjen lääkekaappien tarkastuksista ja lääkeinformaa­tio­tehtävistä, suorittaa lääkehuoltoon liittyviä ohjaus- ja seurantatehtäviä sekä huolehtii oman alansa koulutuk­seen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi sairaala-apteekki huoleh­tii lääkehuoltoa koskevista suunnittelu- ja kehitystehtävistä sekä antaa asiantuntija-apua toimialaansa koskevissa asioissa.

Sairaala-apteekki toimittaa lääkkeitä Seinäjoen keskussairaalan ja Ähtärin sairaalan yksikköjen lisäksi muun muassa useisiin sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveyskeskuksiin sekä vanhainkoteihin. Toimituspisteitä sairaala-apteekilla on noin 250.

Vakituisia työntekijöitä sairaala-apteekissa on 21 henkilöä.


Vastuuhenkilöt

Toimintayksikön johtaja, sairaala-apteekkari Päivi Tiippana


Postiosoite

Hanneksenrinne 7

60220 Seinäjoki

 
Yleinen puhelinnumero

06 415 4780


Faksi

06 415 4284