Sähkötekniikka


Sähköhuolto hankkii sairaalan tarvitseman sähköenergian ja huolehtii sähköturvallisuudesta sekä sairaalakiinteistöjen sähkölaitteiden- ja koneiden huolto- korjaus- ja asennustöistä.
Sähköhuollon vastuualueelle kuuluvat:

  • sähkönjakelu
  • hoitajakutsujärjestelmät
  • paloilmaisinjärjestelmät
  • hissien huollot ja ja korjaukset
  • keskuskellot- ja radiot
  • antennijärjestelmä
  • pysäköintipaikkojen lämmitystolpat
  • valaistus
  • puhelinjärjestelmät                                                                                                               

 

Toimintayksikköjohtaja

sähköhuoltopäällikkö Risto Loppi
puh. 06 415 5951 tai 050 474 5951

 

Sähkötekninen huolto

puh. 06 415 4774


 


Postiosoite

Toimintayksikön johtaja

sähköhuoltopäällikkö
Risto Loppi

Hannekseninne 7
60220 Seinäjoki

Käyntiosoite

Huhtalantie 53/TN
 

Postiosoite/huolto

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Käyntiosoite/ Huolto

Hanneksenrinne 7
P-osa 00.krs