Välinehuollon toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan välinehuolto tuottaa turvallisesti ja asiakaskeskeisesti laadukkaita, nykyaikaisia ja potilasturvallisia välinehuoltopalveluja potilaan tutkimuksessa ja hoidossa tarvittaville välineille.

Suurin osa välinehuoltopalvelujen tuottamisesta on keskitetty välinehuoltokeskukseen, jossa huolletaan leikkaus- ja muiden osastojen sekä poliklinikoiden käyttämä välineistö ja valmistetaan omavalmisteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Välinehuoltoprosessissa välineet puhdistetaan, desinfioidaan ja kuivataan; pakkausvaiheessa välineen kunto tarkistetaan ja huolletaan. Steriloinnin vaativa välineistö steriloidaan validoiduissa ohjelmissa.

Vatsatautien tutkimusosastolla sijaitsevassa välinehuoltotilassa tuotetaan niin sairaanhoitopiirin kuin Y-talossa toimivan terveyskeskuksen taipuisien tähystinten ja ultraääniantureiden desinfiointipalvelut. Laboratorioissa ja synnytysosastolla ja osin leikkaus- ja anestesiaosastoilla tuotetaan välinehuoltopalvelut asiakkaiden omissa tiloissa välinehuollon henkilöstön toimesta. 

Välinehuollon henkilökuntaan kuuluu välinehuoltopäällikkö, välinehuoltotyöjohtaja, välinehuolto-ohjaaja, toimistosihteeri sekä 35 välinehuoltajaa, joista 3 varahenkilöä.


Vastuuhenkilöt

Toimintayksikön johtaja, välinehuoltopäällikkö Eila Uusitalo


Postiosoite

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Käyntiosoite

E-osa 0-kerros


Toimintayksikön johtaja

06 415 4635


Faksi

06 415 5708