Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 18 suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä lähes 200 000.

Sairaanhoitopiirin tehtävänä on edistää piirin asukkaiden terveyttä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa huolehtimalla sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista ja tuottamalla erikoissairaanhoidon palveluja alueen väestölle.

Sairaanhoitopiirissä on kaksi sairaalaa: Seinäjoen keskussairaala ja Ähtärin sairaala (erikoissairaanhoidon toiminta Ähtärissä loppuu 10.6.2016.). Lisäksi maakunnassa on useita psykiatrisia avohoitoyksiköitä.

Tehokas toimintamme perustuu osaavaan henkilökuntaan, asianmukaisiin tiloihin ja teknologisesti korkeatasoisiin laitteisiin. Jatkuva laadun kehittämistyö sekä vilkas tieteellinen ja soveltava tutkimustoiminta ovat olleet sairaanhoitopiirin kehityssuuntana jo vuosia. Terveydenhuollon kentän muuttuessa aiomme pysyä ajan hermolla turvataksemme etelä-pohjalaisille hyvän ja tasokkaan hoidon.


yleisesittely